STREFA RODZICA

REKRUTACJA trwa przez cały rok w/g kolejności  zgłoszeń w miarę  wolnych miejsc.  Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

wypełnienie karty zgłoszenia
zawarcie umowy osobiście
dokonanie opłaty administracyjnej

ADAPTACJA

Pomyślna i spokojna  adaptacja  przy współpracy z rodzicami  jest podstawą  późniejszego dobrego funkcjonowania w żłobku  i przedszkolu. Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani pozostawieniem swoich pociech w naszym żłobku/ przedszkolu prosimy do kontaktu  telefonicznego i umówieniu się na spotkanie.

KUCHNIA

Posiadamy własną  kuchnię wyposażoną w najnowsze urządzenia . Kładziemy duży nacisk na naturalne sposoby przygotowywania posiłków, stosujemy  świeże, ekologiczne produkty i zdrowe zasady żywienia.

DOKUMENTY DO POBRANIA : 

Karta zgłoszeniowa do żłobka POBIERZ⇒
Karta zgłoszeniowa do przedszkola POBIERZ⇒
Tabela opłat ZOBACZ⇒

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-8:30 – Schodzenie się dzieci

 • Zabawy twórcze, dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne
 • Praca indywidualna, wspierająca rozwój dzieci
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce ze śpiewem

8:20-8:30 – Przygotowanie do śniadania

 • Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

8:30-9:15 – Śniadanie

9:15-10:45 – Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach zgodnych z realizowaną podstawą programową

 • Aktywność społeczna, umysłowa, artystyczna, zdrowotna, przyrodnicza

10:45-11:20 – Aktywność jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela (w sali lub w ogrodzie)

 • Gry i zabawy sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę
 • Spacery i wycieczki – obserwacje przyrody
 • Zajęcia uzupełniające

11:20-11:30 Przygotowanie do obiadu

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience


11:30-12:30 Obiad

 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania

12:15-14:20 – Odpoczynek poobiedni

DZIECI MŁODSZE:

 • Leżakowanie – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

DZIECI STARSZE:

 • Zajęcia, zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek
 • Kontynuacja zajęć edukacyjnych inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

14:30-15:15 – Podwieczorek

 • Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

15:00-17:15 – Zabawy stymulujące aktywność dzieci

 • Integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka / kompensowanie deficytów rozwojowych