EDUKACJA

Naszym głównym założeniem jest, rozwijanie potencjału  dziecka poprzez wyzwalanie jego aktywności własnej a ty samym, nowe szersze spojrzenie na edukację i wychowanie dzieci najmłodszych we współczesnym świecie, oparte na wdrażaniu metod pracy wspierających holistyczny rozwój , czyli całościowe postrzeganie dziecka biorąc pod uwagę, że wszystko co najważniejsze i najistotniejsze dla życia człowieka dzieje się przez pierwsze 6 lat życia. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego Planeta Dzieci  poprzez efektywne nauczanie, stosowanie nowatorskich metod w celu uzyskania wysokiej gotowości szkolnej w oparciu o diagnozowanie umiejętności dziecka, a w szczególności realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego , w określonych obszarach rozwojowych. Współrealizujemy program Dwujęzyczny Przedszkolak to innowacyjne rozwiązanie wplatające język angielski do codziennych czynności dziecka.

Zajęcia wspomagające  edukację:

  • Koncerty muzyczne i animacje z  zespołem  PAPAJA
  • Rytmika
  • Zajęcia logopedyczno – muzyczne metodą Gordona (grupy młodsze),
  • Tańce Ekspresyjne  poprzez które dzieci  uczą się samoakceptacji, rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności  i pewności siebie,
  • Stosujemy nową,  nietradycyjną formę kształcenia jaką jest Kino Sferyczne.
  • Poprzez warsztaty kulinarne dzieci, udają się w podróż do świata smaków, zapachów, kolorów  odwiedzając przedszkolną kuchnię.

Prowadzone są także  zajęcia uzupełniające :

  • Zajęcia logopedyczne- indywidualne
  • Matplaneta- zajęcia matematyczne, dzięki którym uczymy się logicznie myśleć
  • Drużyna Kangura –  zajęcia sportowe
  • Warsztaty  kreatywne o różnej tematyce