EDUKACJA

Naszym głównym założeniem jest, rozwijanie potencjału  dziecka poprzez wyzwalanie jego aktywności własnej a ty samym, nowe szersze spojrzenie na edukację i wychowanie dzieci najmłodszych we współczesnym świecie, oparte na wdrażaniu metod pracy wspierających holistyczny rozwój , czyli całościowe postrzeganie dziecka biorąc pod uwagę, że wszystko co najważniejsze i najistotniejsze dla życia człowieka dzieje się przez pierwsze 6 lat życia. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego Planeta Dzieci  poprzez efektywne nauczanie, stosowanie nowatorskich metod w celu uzyskania wysokiej gotowości szkolnej w oparciu o diagnozowanie umiejętności dziecka, a w szczególności realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego , w określonych obszarach rozwojowych. Współrealizujemy program Dwujęzyczny Przedszkolak to innowacyjne rozwiązanie wplatające język angielski do codziennych czynności dziecka.

Zajęcia wspomagające  edukację:

 • Koncerty muzyczne i animacje z  zespołem  PAPAJA
 • Rytmika
 • Zajęcia logopedyczno – muzyczne metodą Gordona (grupy młodsze),
 • Tańce Ekspresyjne  poprzez które dzieci  uczą się samoakceptacji, rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności  i pewności siebie,
 • Stosujemy nową,  nietradycyjną formę kształcenia jaką jest Kino Sferyczne.
 • Poprzez warsztaty kulinarne dzieci, udają się w podróż do świata smaków, zapachów, kolorów  odwiedzając przedszkolną kuchnię.

Prowadzone są także  zajęcia uzupełniające :

 • Zajęcia logopedyczne- indywidualne
 • Drużyna Kangura – zajęcia ogólnorozwojowe, sportowe
 • Warsztaty  kreatywne o różnej tematyce
 • Realizujemy wyjątkowy program, który dba o zdrowie emocjonalne dzieci i nauczycieli Land of Emotions-Instytut Rozwoju Emocji
  ZOBACZ SZCZEGÓŁY⇒